NOVOSTI

Transbook.si


Transportni portal Transbook vam preko spletne aplikacije omogoča izdelavo in izpis cestnega tovornega lista za mednarodni transport (CMR).

Verzija: 0.10.0.676 (15.03.2013)

Rip statusPrenos datotek


Povezava na Trinet*

 
 • 03.07.15 TLM >> Zakonodaja

  Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, obvestilo Komisije v zvezi z začetkom uporabe Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji, sprememba pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature k 8. poglavju, ...

  Več ...
 • 02.07.15 TLM >> Zakonodaja

  Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.72.2.7946. Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro. 


  Več ...
 • 30.06.15 TLM >> Zakonodaja

  Makedonija bo 1. 7. 2015 postala pogodbenica Konvencije o skupnem tranzitnem postopku. Uporaba skupnega tranzitnega postopka (tranzit blaga z eno NCTS deklaracijo) bo tako možna na področju 28 držav članic EU ter držav EFTE (Švica, Norveška, Islandija, Turčija in Makedonija).


  Več ...
 • 29.06.15 TLM >> Zakonodaja

  Uredba o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije, ...

  Več ...
 • 24.06.15 TLM >> Zakonodaja

  Uredba Komisije o nujnih ukrepih za začasno ustavitev uvoza sušenega fižola iz Nigerije, Sodba Sodišča- Skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura — Tarifna številka 1207, 1209, 1212- Uvoz surovih neoluščenih bučnih semen s poreklom iz Kitajske, ...

  Več ...