NOVOSTI

Transbook.si


Transportni portal Transbook vam preko spletne aplikacije omogoča izdelavo in izpis cestnega tovornega lista za mednarodni transport (CMR).

Verzija: 0.10.0.676 (15.03.2013)

Rip statusPrenos datotek


Povezava na Trinet*

 
 • 16.10.14 TLM >> Zakonodaja

  Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.66.2.7246. Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro. 


  Več ...
 • 15.10.14 TLM >> Zakonodaja

  Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 400/2010 z dne 26. aprila 2010 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1858/2005 na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je njihovo poreklo deklarirano v Republiki Koreji ali ne, in zaključku preiskave v zvezi z uvozom, poslanim iz Malezije (UL L 117, 11.5.2010), ...

  Več ...
 • 08.10.14 TLM >> Zakonodaja

  Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Rusije, uvrstitev določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz LR Kitajske, …

  Več ...
 • 06.10.14 TLM >> Zakonodaja

  Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.66.1.7234. Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro. 


  Več ...
 • 29.09.14 TLM >> Zakonodaja

  Izvedbena uredba carinskega zakonika v 519.členu določa, da je potrebno za blago v aktivnem oplemenitenju ali v postopku začasnega uvoza, pri sprostitvi v prost promet obračunati in plačati kompenzacijske obresti na znesek uvoznih dajatev. Kompenzacijske obresti se obračunavajo mesečno z začetkom prvega dne v mesecu po mesecu, v katerem je bilo uvozno blago, za katerega nastane carinski dolg, prvič dano v postopek. Obdobje za obračun se konča zadnjega dne v mesecu, v katerem nastane carinski dolg. Obrestna mera za mesec oktober 2014 znaša 0,19 %.

  Več ...