NOVOSTI

Transbook.si


Transportni portal Transbook vam preko spletne aplikacije omogoča izdelavo in izpis cestnega tovornega lista za mednarodni transport (CMR).

Verzija: 0.10.0.676 (15.03.2013)

Rip statusPrenos datotek


Povezava na Trinet*

 
 • 26.02.15 TLM >> Zakonodaja

  Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz LR Kitajske ter razširjenih na Vietnam in Laoško ljudsko demokratično republiko, ...

  Več ...
 • 24.02.15 TLM >> Zakonodaja

  Izvedbena uredba carinskega zakonika v 519.členu določa, da je potrebno za blago v aktivnem oplemenitenju ali v postopku začasnega uvoza, pri sprostitvi v prost promet obračunati in plačati kompenzacijske obresti na znesek uvoznih dajatev. Kompenzacijske obresti se obračunavajo mesečno z začetkom prvega dne v mesecu po mesecu, v katerem je bilo uvozno blago, za katerega nastane carinski dolg, prvič dano v postopek. Obdobje za obračun se konča zadnjega dne v mesecu, v katerem nastane carinski dolg. Obrestna mera za mesec marec 2015 znaša 0,06 %.

  Uporabniki programske opreme Trinet TLM so posodobitev kompenzacijskih obresti že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov (datoteka KOMP-OBRESTI-2015-03.XML).

  Več ...
 • 23.02.15 TLM >> Zakonodaja

  Stališče, ki se sprejme v imenu Evropske unije v Skupnem odboru EGP, ustanovljenem s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru, o nadomestitvi Protokola 4 o pravilih o poreklu, ki je priložen navedenemu sporazumu, z novim protokolom, usklajenim z Regionalno konvencijo o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu, obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterega pribora (fitingov) za cevi iz železa ali jekla s poreklom tudi iz Republike Koreje, ...

  Več ...
 • 23.02.15 TLM >> Zakonodaja

  Tečajna lista Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke (ECB)((UL EU 2015/C 59/04, 19. 2. 2015) za določanje carinske vrednosti blaga (35. člen CZ).

  Tečajna lista, ki se uporablja od 1. 3. 2015 in velja za mesec marec 2014 za preračun zneskov v domačo valuto pri določanju carinske vrednosti blaga, v skladu s 35. členom CZ in 168. do 172. členom izvedbene uredbe CZ.

  Uporabniki programske opreme Trinet TLM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov - datoteka SI_CAR_2015_03.xml.

  Več ...
 • 23.02.15 TLM >> Zakonodaja

  Tečajna lista Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke (ECB)(UL EU 2015/C 20/04, 22. 1. 2015), (UL EU 2015/C 39/02, 5. 2. 2015) , (UL EU 2015/C 49/03, 12. 2. 2015), (UL EU 2015/C 59/04, 19. 2. 2015) za določanje carinske vrednosti blaga (35. člen CZ).

  Zaradi več kot 5% razlike v referenčnem tečaju ECB (171 čl. IUCZ), se v sredo 25 2. 2015 spremeni valutni tečaji za ruski rubelj (RUB).

  Uporabniki programske opreme Trinet TLM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov - datoteka SI_CAR_2015_02_03.xml.

  Več ...