NOVOSTI

Transbook.si


Transportni portal Transbook vam preko spletne aplikacije omogoča izdelavo in izpis cestnega tovornega lista za mednarodni transport (CMR).

Verzija: 0.10.0.676 (15.03.2013)

Rip statusPrenos datotek


Povezava na Trinet*

 
 • 24.10.14 TLM >> Zakonodaja

  Tečajna lista Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke (ECB)(UL EU 2014/C 376/02, 23 10. 2014), za določanje carinske vrednosti blaga (35. člen CZ).

  Tečajna lista, ki se uporablja od 1. 11. 2014 in velja za mesec november 2014 za preračun zneskov v domačo valuto pri določanju carinske vrednosti blaga, v skladu s 35. členom CZ in 168. do 172. členom izvedbene uredbe CZ.

  Uporabniki programske opreme Trinet TLM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov - datoteka SI_CAR_2014_11.xml.

  Več ...
 • 24.10.14 TLM >> Zakonodaja

  Izvedbena uredba carinskega zakonika v 519.členu določa, da je potrebno za blago v aktivnem oplemenitenju ali v postopku začasnega uvoza, pri sprostitvi v prost promet obračunati in plačati kompenzacijske obresti na znesek uvoznih dajatev. Kompenzacijske obresti se obračunavajo mesečno z začetkom prvega dne v mesecu po mesecu, v katerem je bilo uvozno blago, za katerega nastane carinski dolg, prvič dano v postopek. Obdobje za obračun se konča zadnjega dne v mesecu, v katerem nastane carinski dolg. Obrestna mera za mesec november 2014 znaša 0,10 %.

  Uporabniki programske opreme Trinet TLM so posodobitev kompenzacijskih obresti že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov (datoteka KOMP-OBRESTI-2014-11.XML).

  Več ...
 • 23.10.14 TLM >> Zakonodaja

  Obvestilo o bližnjem izteku protidampinške dajatve za natrijev ciklamat iz LR Kitajske in Indonezije, začasno odstopanje od Sklepa Sveta 2013/755/EU glede pravil o poreklu pripravljenih in konzerviranih kozic iz Grenlandije, ...

  Več ...
 • 16.10.14 TLM >> Zakonodaja

  Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.66.2.7246. Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro. 


  Več ...
 • 15.10.14 TLM >> Zakonodaja

  Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 400/2010 z dne 26. aprila 2010 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1858/2005 na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Republike Koreje, ne glede na to, ali je njihovo poreklo deklarirano v Republiki Koreji ali ne, in zaključku preiskave v zvezi z uvozom, poslanim iz Malezije (UL L 117, 11.5.2010), ...

  Več ...