NOVOSTI

Transbook.si


Transportni portal Transbook vam preko spletne aplikacije omogoča izdelavo in izpis cestnega tovornega lista za mednarodni transport (CMR).

Verzija: 0.10.0.676 (15.03.2013)

Rip statusPrenos datotek


Povezava na Trinet*

 
 • 25.08.14 TLM >> Zakonodaja

  Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.64.2.7121. Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro. 


  Več ...
 • 25.08.14 TLM >> Zakonodaja

  Razveljavitev dokončne protidampinške dajatve na uvoz aktivnega oglja v prahu s poreklom iz LR Kitajske, uvedba začasne protidampinške dajatve na uvoz mononatrijevega glutamata s poreklom iz Indonezije, pojasnjevalna opomba k tarifni podštevilki KN „8302 20 00 Koleščki (za pohištvo), ...

  Več ...
 • 25.08.14 TLM >> Zakonodaja

  Izvedbena uredba carinskega zakonika v 519.členu določa, da je potrebno za blago v aktivnem oplemenitenju ali v postopku začasnega uvoza, pri sprostitvi v prost promet obračunati in plačati kompenzacijske obresti na znesek uvoznih dajatev. Kompenzacijske obresti se obračunavajo mesečno z začetkom prvega dne v mesecu po mesecu, v katerem je bilo uvozno blago, za katerega nastane carinski dolg, prvič dano v postopek. Obdobje za obračun se konča zadnjega dne v mesecu, v katerem nastane carinski dolg. Obrestna mera za mesec september 2014 znaša 0,21 %.

  Uporabniki programske opreme Trinet TLM so posodobitev kompenzacijskih obresti že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov (datoteka KOMP-OBRESTI-2014-09.XML).

  Več ...
 • 21.08.14 TLM >> Zakonodaja

  Tečajna lista Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke (ECB)(UL EU 2014/C 274/02 21 7. 2014), za določanje carinske vrednosti blaga (35. člen CZ).

  Tečajna lista, ki se uporablja od 1. 9. 2014 in velja za mesec september 2014 za preračun zneskov v domačo valuto pri določanju carinske vrednosti blaga, v skladu s 35. členom CZ in 168. do 172. členom izvedbene uredbe CZ.

  Uporabniki programske opreme Trinet TLM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov - datoteka SI_CAR_2014_09.xml.

  Več ...
 • 18.08.14 TLM >> Zakonodaja

  Uvrščanje določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (ročna črpalka za zračne blazine,. akcijska kamera za čelado, LCD zaslon za video steno, …), obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz zrnato usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine s poreklom iz LR Kitajske, Japonske, Republike Koreje, Rusije in ZDA, ...

  Več ...