16:06 21.10.2011

NOVOSTI

Transbook.si


Transportni portal Transbook vam preko spletne aplikacije omogoča izdelavo in izpis cestnega tovornega lista za mednarodni transport (CMR).

Verzija: 0.10.0.676 (15.03.2013)

Rip statusPrenos datotek


Povezava na Trinet*

 
 • 22.07.14 TLM >> Zakonodaja

  Izdaja uvoznih dovoljenj in odobritvi uvoznih pravic na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih sedmih dneh meseca julija 2014 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, …, Sklep predsednika Splošnega sodišča – SolarWorld in drugi proti Svetu (Začasna odredba — Subvencije — Uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz LR Kitajske ali ki so od tam poslaniDokončna izravnalna dajatevPredlog za odlog izvršitveNeobstoj nujnosti), ...

  Več ...
 • 18.07.14 TLM >> Zakonodaja

  Uvrstitev določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, začasno odstopanje glede pravil o poreklu pripravljenih in konzerviranih kozic iz Grenlandije, izdaja uvoznih dovoljenj za česen, popravek uredbe o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ...

  Več ...
 • 11.07.14 TLM >> Zakonodaja

  Povzetek mnenja Evropskega nadzornika zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje, sodba sodišča; neobstoj prednosti uvrstitve pod tarifno številko 8473 pred drugimi tarifnimi številkami poglavij 84 in 85, sodba sodišča; povezava med nastankom carinskega dolga in nastankom DDV, obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike, popravek izvedbene uredbe Komisije o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ...

  Več ...
 • 08.07.14 TLM >> Zakonodaja

  Popravek Uredbe Sveta o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola, popravek obvestila o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vrst žic in vpredenih žičnih vrvi iz nelegiranega jekla za pred- in ponapenjanje (žice in vpredene žične vrvi PSC) s poreklom iz LR Kitajske, Sodba Sodišča - Tarifna uvrstitev — Skupna carinska tarifa — Kombinirana nomenklaturaOddelek XVI, opomba 2 — Tarifne številke 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 in 8473 — Pojma „deli“ in „izdelki“, ...

  Več ...
 • 01.07.14 TLM >> Zakonodaja

  Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz LR Kitajske in Tajvana, uvedba dokončne protidampinške dajatve na uvoz triklorizocianurne kisline s poreklom iz LR Kitajske, odpravi dajatve na uvoz enega proizvajalca izvoznika iz te države in uvedbi registracije takšnega uvoza, ...

  Več ...