NOVOSTI

Transbook.si


Transportni portal Transbook vam preko spletne aplikacije omogoča izdelavo in izpis cestnega tovornega lista za mednarodni transport (CMR).

Verzija: 0.10.0.676 (15.03.2013)

Rip statusPrenos datotek


Povezava na Trinet*

 
 • 31.07.14 TLM >> NCTS
  Obveščamo uporabnike RIP izmenjave podatkov s CURS, da bo danes, v četrtek, dne 31.07.2014, predvidoma v času med 22:00 in 23:30,  prekinjeno delovanje RIP izmenjave podatkov za vsa področja izmenjave podatkov NCTS, AIS, AES, Intrastat, ICS, ECS. Do prekinitve delovanja bo prišlo zaradi vzdrževalnih del na informacijskem sistemu CURS.
  Več ...
 • 25.07.14 TLM >> Zakonodaja

  Sprememba uredbe Sveta (EU) o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz LR Kitajske, Sklep št. 2 Skupnega odbora Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu v zvezi z zahtevo Republike Moldavije, da postane pogodbenica Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu, ...

  Več ...
 • 25.07.14 TLM >> Zakonodaja

  Izvedbena uredba carinskega zakonika v 519.členu določa, da je potrebno za blago v aktivnem oplemenitenju ali v postopku začasnega uvoza, pri sprostitvi v prost promet obračunati in plačati kompenzacijske obresti na znesek uvoznih dajatev. Kompenzacijske obresti se obračunavajo mesečno z začetkom prvega dne v mesecu po mesecu, v katerem je bilo uvozno blago, za katerega nastane carinski dolg, prvič dano v postopek. Obdobje za obračun se konča zadnjega dne v mesecu, v katerem nastane carinski dolg. Obrestna mera za mesec avgust 2014 znaša 0,24 %.

  Uporabniki programske opreme Trinet TLM so posodobitev kompenzacijskih obresti že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov (datoteka KOMP-OBRESTI-2014-08.XML).

  Več ...
 • 24.07.14 TLM >> Zakonodaja

  Tečajna lista, ki se uporablja od 1. 8. 2014 in velja za mesec avgust 2014 za preračun zneskov v domačo valuto pri določanju carinske vrednosti blaga, v skladu s 35. členom CZ in 168. do 172. členom izvedbene uredbe CZ.

  Uporabniki programske opreme Trinet TLM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov - datoteka SI_CAR_2014_08.xml.

  Več ...
 • 22.07.14 TLM >> Zakonodaja

  Izdaja uvoznih dovoljenj in odobritvi uvoznih pravic na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih sedmih dneh meseca julija 2014 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, …, Sklep predsednika Splošnega sodišča – SolarWorld in drugi proti Svetu (Začasna odredba — Subvencije — Uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz LR Kitajske ali ki so od tam poslaniDokončna izravnalna dajatevPredlog za odlog izvršitveNeobstoj nujnosti), ...

  Več ...