NOVOSTI

Transbook.si


Transportni portal Transbook vam preko spletne aplikacije omogoča izdelavo in izpis cestnega tovornega lista za mednarodni transport (CMR).

Verzija: 0.10.0.676

Rip statusPrenos datotek


Povezava na Trinet*

 
 • 08.10.15 TLM >> Zakonodaja

  Uvrščanje določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (nastavek za omelo, vitaminski pripravek, elektronska prenosna naprava), sprememba Uredbe (ES) št. 1007/2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 737/2010, ...

  Več ...
 • 02.10.15 TLM >> Zakonodaja

  Uvrstitev določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, sklepi sodišča, določitev reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2015, ...

  Več ...
 • 28.09.15 TLM >> Zakonodaja

  Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.76.2.8190. Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro. 


  Več ...
 • 25.09.15 TLM >> Zakonodaja

  Tečajna lista Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke (ECB)(Uradni list Evropske unije, 2015/C 316/04 , 24. 9. 2015) za določanje carinske vrednosti blaga (35. člen CZ).

  Tečajna lista, ki se uporablja od 1. 10. 2015 in velja za mesec oktober 2015 za preračun zneskov v domačo valuto pri določanju carinske vrednosti blaga, v skladu s 35. členom CZ in 168. do 172. členom izvedbene uredbe CZ.

  Uporabniki programske opreme Trinet TLM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov - datoteka SI_CAR_2015_10.xml.

  Več ...
 • 25.09.15 TLM >> Zakonodaja

  Izvedbena uredba carinskega zakonika v 519.členu določa, da je potrebno za blago v aktivnem oplemenitenju ali v postopku začasnega uvoza, pri sprostitvi v prost promet obračunati in plačati kompenzacijske obresti na znesek uvoznih dajatev. Kompenzacijske obresti se obračunavajo mesečno z začetkom prvega dne v mesecu po mesecu, v katerem je bilo uvozno blago, za katerega nastane carinski dolg, prvič dano v postopek. Obdobje za obračun se konča zadnjega dne v mesecu, v katerem nastane carinski dolg. Obrestna mera za mesec oktober 2015 znaša 0,00 %.

  Uporabniki programske opreme Trinet TLM so posodobitev kompenzacijskih obresti že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov (datoteka KOMP-OBRESTI-2015-10.XML).

  Več ...