NOVOSTI

Transbook.si


Transportni portal Transbook vam preko spletne aplikacije omogoča izdelavo in izpis cestnega tovornega lista za mednarodni transport (CMR).

Verzija: 0.10.0.676

Rip statusPrenos datotek


Povezava na Trinet*

 
 • 30.11.15 TLM >> NCTS
  Obveščamo uporabnike RIP izmenjave podatkov s carino, da bo danes, dne 30.11.2015, predvidoma v času med 22:00 in 23:59,  moteno oz. prekinjeno delovanje RIP izmenjave podatkov za področja izmenjave podatkov NCTS, ICS, ECS in EMCS. Do prekinitve delovanja bo prišlo zaradi vzdrževalnih del na informacijskem sistemu FURS.

  Več ...
 • 27.11.15 TLM >> Zakonodaja

  Izvedbena uredba carinskega zakonika v 519.členu določa, da je potrebno za blago v aktivnem oplemenitenju ali v postopku začasnega uvoza, pri sprostitvi v prost promet obračunati in plačati kompenzacijske obresti na znesek uvoznih dajatev. Kompenzacijske obresti se obračunavajo mesečno z začetkom prvega dne v mesecu po mesecu, v katerem je bilo uvozno blago, za katerega nastane carinski dolg, prvič dano v postopek. Obdobje za obračun se konča zadnjega dne v mesecu, v katerem nastane carinski dolg. Obrestna mera za mesec december 2015 znaša 0,00 %.

  Uporabniki programske opreme Trinet TLM so posodobitev kompenzacijskih obresti že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov (datoteka KOMP-OBRESTI-2015-12.XML).

  Več ...
 • 23.11.15 TLM >> Zakonodaja

  Tečajna lista Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke (ECB)(Uradni list Evropske unije, 2015/C 385/02, 19. 11. 2015) za določanje carinske vrednosti blaga (35. člen CZ).

  Tečajna lista, ki se uporablja od 1. 12. 2015 in velja za mesec december 2015 za preračun zneskov v domačo valuto pri določanju carinske vrednosti blaga, v skladu s 35. členom CZ in 168. do 172. členom izvedbene uredbe CZ.

  Uporabniki programske opreme Trinet TLM so tečajnico že prejeli preko avtomatskih posodobitev šifrantov - datoteka SI_CAR_2015_12.xml.

  Več ...
 • 23.11.15 TLM >> Zakonodaja

  Sprememba IU v zvezi s solarnim steklom, namenjenim predelavi po postopku predelave pod carinskim nadzorom, obvestila o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov, določitev pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2016, ...

  Več ...
 • 18.11.15 TLM >> TLM

  Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.78.2.8319. Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro. 


  Več ...